cerebellum: ([misc] writing or trying)
[personal profile] cerebellum
CEREBELLUM'S MASTERLIST


GENERATION KILL


FIC:

IN ENGLISH:

i woke up and he was screaming; B/N; 346 words; PG13; hurt/comfort;

your arm is now around my neck; B/N; 3131; NC17; smut; written with [livejournal.com profile] idrilka;

go check the news; B/N; 2000 words; NC17; smut;

this is my image in your mind; B/N; 8000 words; R; amnesia!fic; written for [livejournal.com profile] yagkyas holiday exchange for [livejournal.com profile] emeilia_rose;

too much green 'verse

too much green; B/N; 3129 words; PG13; kidfic;

IN POLISH:

nieustraszony pogromca demonów (no co) ray person; R/W, implikowane B/N; bez spojlerów; 2585 słów; PG15 przynajmniej; crossover z Supernatural;

ART:

art for [livejournal.com profile] kubis big bang story; a drawing;

art for [livejournal.com profile] pjvilar big bang story; illustrations, header and icons;

random arts in 2010; banners,headers, icons, wallpapers and fic!banners;

random wallpapers; gk included;

girl!nate; a drawing;

FANMIX:

5 songs in a small mix for [livejournal.com profile] multifandom_fm challenge;

OTHER:

DADT repeal party


BATTLESTAR GALACTICA


FIC:

IN POLISH:

2008

krew w pomidorowym odcieniu; Kara & Helo; pre-series; 1367 słów;

triada Kary Thrace; Kara & Helo; spojlery konkretne do 2x02 'Valley of Darkness', 3x09 'Unfinished Business' i 4x06 'Faith'; 1302 słowa;

stare fotografie; OC's, Kara, Lee, ensemble; Revelations 4x10; 763 słowa;

długa droga; Kara & Helo; Revelations 4x10; 382 słowa;

mleczna mapa; Kara/Lee; aczkolwiek jest jeden spojler do 3x09; 240 słów;

Kara i Karl; Kara & Helo; pre-series; 690 słów;

to właśnie była ich miłość; Kara/Sam; przekrojowe, 3 sezon; 262 słowa;

10 powodów, dla których Kara i Karl są (...); Kara & Helo; Revelations 4x10; ~840 słów;

bezsenność; Kara/Lee/Sam; spojlery gdzieś do 4x10 i to ogólne, nie ma nic konkretnego; 202 słowa; trumna do Nilc!verse;

nieśmiertelna; Kara/Lee; Revelations 4x10; 680 słów; pisane jako dodatek do Pelle'owego Na wschód od Edenu;

2009

sto tysięcy jednakowych gwiazd; Kara/Lee, ensemble; AU od 3x17, ale bezpieczniej czytać co najmniej po 4x11; 3203 słowa;

dziewięć uderzeń serca; Kara, Lee, Leoben; Revelations 4x10; 1579 słów;

sztuka wojny; Kara/Lee tak bardzo jak tylko można; Lay Down Your Burdens 2x20; 2574 słowa;

okna w obcych miastach; OC; Revelations 4x10; 1052 słowa;

Poradnik pilota, czyli jak przetrwać na battlestarze w środku wojny z Cylonami; Kara/Lee i inni; przekrojowe do 3s; 1677 słów; pisane z [livejournal.com profile] juana_a

ze wschodu na zachód; OCs; pre-series, pierwsza część miniseries; 1333 słowa;

Poradnik pilota, wydanie uzupełnione; Kara/Lee, Kat/Hot Dog i inni; cały serial; 2533 słów; pisane z [livejournal.com profile] juana_a

moja-twoja wojna; Kara & Helo; pre-series; 1277 słów;

scena barowa; Kara/Lee, Helo, Dash, Puppet; pre-series; 1675 słów (zmarł Jan Vermeer);

ogień; Kara; Revelations 4x10; 210 słów;

2010

dziewięć uderzeń serca - remix Kara, Lee, Leoben; 4x02 deleted scenes; 3505 słów;

historia miłosna Kara/Sam; post-Resistance; 305 słów;

całowanie Kara; pre-series; 225 słów;

ART:

scar picspam; episode 2x15 picspam; image heavy;

FANMIX:

a hundred visions; 13 songs; Kara/Lee; made with [livejournal.com profile] le_mru;

rules (we make our own); 12 songs; Kara/Faith; crossover with Buffy, the Vampire Slayer; made with [livejournal.com profile] le_mru;


SKATING


FIC:

IN ENGLISH:

framed in words; J/S; 725 words; PG13; gen;

ART:

random icons and banners;

FANMIX:

let me try and get closer to you; J/S; 13 songs;


THE SARAH CONNOR CHRONICLES


FANMIX:

on our bodies we share the same scar; John/Cameron; 12 songs;

SUPERNATURAL


FIC:

IN POLISH:

coś o Jo; Jo Harvelle; do 2 sezonu; 240 słów;

THE VAMPIRE DIARIES


FIC:

IN POLISH:

to wszystko wina Sem; Damon/Elena; random moment; 187 słów;

So, yeah, that's it.
From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

cerebellum: (Default)
cerebellum

May 2012

S M T W T F S
  123 45
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Custom Text

Expand Cut Tags

No cut tags